I följande dokument kan ni läsa klubbens långsiktiga vision och mål samt hur vi tillsammans skall försöka uppnå dessa.

Vision och mål