Styrelsen har tagit följande policy för klubben

Alkoholpolicy ver20210422, läs

Trafikpolicy ver20210422, läs

Integritetspolicy ver20180523, läs