Styrelsen har tagit följande policy för klubben

Alkoholpolicy ver20141124, läs

Trafikpolicy ver20141124, läs

Integritetspolicy ver20180523, läs