Göteborgs Slalomklubbs vägledning kring kläder och utrustning finns i bifogad pdf.

Utrustnings- och klädvägledning