Styrelsen 2020-2021

Göteborgs Slalomklubb styrelse för 2020-2021

Mattias Höglund ordf ordforande@goteborgsslalomklubb.se 0705983087

Gunnar Sedén kassör  gunnar@seden.se 0706570420

Magnus Ekström v.ordf

Mirsad Radoncic sekreterare

Helena Preuss Cindric övr.ledamot

Malin Karlbäck suppl

Martin Beischer suppl

Anders Koritz suppl