Styrelsen 2020-2021

Göteborgs Slalomklubb styrelse för 2021-2022

Mattias Höglund – ordf ordforande@goteborgsslalomklubb.se 0705983087

Gunnar Sedén – kassör  gunnar@seden.se 0706570420

Per Sahlin – v.ordf

Mirsad Radoncic – sekreterare

Katarina Backman – ledamot

Nilla Parry – förste suppleant
Malin Karlbäck – andre suppleant
Martin Beischer – tredje suppleant