Styrelsen 2022/23

Göteborgs Slalomklubb styrelse för 2022/23

Mattias Höglund – ordf ordforande@goteborgsslalomklubb.se 0705983087

Fredrica Höglund – kassör fredrica.hoglund@outlook.com 0707780841

Per Sahlin – v.ordf

Mirsad Radoncic – sekreterare

Katarina Backman – ledamot

Johanna Norrman  – förste suppleant
Martin Beischer – andra suppleant