Styrelsen 2019-2020

Göteborgs Slalomklubb styrelse för 2019-2020

Ragnar Landin ordf ordforande@goteborgsslalomklubb.se 0706585675

Gunnar Sedén kassör  gunnar@seden.se 0706570420

Magnus Ekström v.ordf

Mattias Höglund sekreterare

Helena Preuss Cindric övr.ledamot

Elin Billgren suppl

Martin Beischer suppl

Anders Koritz suppl