Klubben ser gärna att våra aktiva medlemmar på eget initiativ anordnar träningar utöver det som klubben erbjuder. Vid sådana tillfällen uppmuntrar vi till att man använder klubbens material för att öka kvaliteten på träningen.

Läs klubbens regler för nyttjande av material