Göteborgs SLK – Skidor

Bildad 1968-01-01
Föreningsnummer 13871-34
Adress Mattias Höglund, Sofiagatan 85
Postadress  416 72 Göteborg
Telefon +46 70 598 30 87
E-post info@goteborgsslalomklubb.se
Hemsida http://www.goteborgsslalomklubb.se
PlusGiro 4109694-2
Organisationsnummer 802456-2343
Swish 1233676269