Vad kan jag som förälder hjälpa till med vid:

Träning

Vid behov:

 • Bära fram och plocka in käppar, avspärrningsband, skuvdragare, mm.
 • Vara behjälplig vid banan, uråkning, vakt vid krön, plogning, mm.

Läger

 • Hjälpa till med mat
 • Se till att alla håller läggtider
 • Ansvara för att alla barn/ungdomar håller på regler
 • Kolla att ingen känner sig utanför
 • Frakta käppar

Tävling

 • Se till att alla kommer till start
 • Att förbli åskådare vid besiktning och tävling
 • Köra ner kläder till målet
 • Ev. hämta nummerlappar
 • Portdomare, viss utbildning krävs
 • Se till att barnen får mat mellan åken. Det går oftast inte att vänta in alla på en gång.
 • Anmälan till tävling (klubben online)