Tävlingsanmälan

Anmälan sker via GSLK:s hemsida under rubriken Tävlingskalender/anmälan. Här söker man upp tävlingen och anmäler sitt/sina barn.

Sista anmälningsdag är vanligtvis satt till 2-3 dagar innan första tävlingsdag. Det vill säga om tävlingen är på lördag kan man anmäla sig fram till onsdag eller torsdag kl 24.00. Observera att det kan vara en annan tid för sista anmälningsdag då detta styrs av arrangören.

Om man måste lämna återbud så meddela detta till tävlingsarrangören!

Tävlingsdagen

Kom i god tid till tävlingsbacken, senast 30 minuter innan banbesiktningen bör liftkort vara betalt av var och en och nummerlapp uthämtad hos GSLK:S ledare. Det är inte ovanligt med 100-120 tävlande så en del köande brukar vara vanligt.

Några hålltider; Besiktning av banan börjar oftast strax efter kl. 9 vid normal dagtävling och första åket startar då kl. 10. Information om detta finns när du anmäler dig till tävlingen.

Därefter lunchpaus som följs av ny banbesiktning och andra åket. OBS att ungdomarna alltid får (och bör) åka andra åket även om dom kört ur eller diskats. Tävlingsdagen slutar vanligen kl. 16-17 med prisutdelning. Avsätt alltså en heldag och ta med lunch och mellanmål. Undantag från dessa tider kan dock finnas.

Inför banbesiktningen samlar respektive tränare ihop sin träningsgrupp, som sedan plogar eller hasar banan tillsammans och tittar och memorerar hur den är satt. Om någon av dina tränare inte är på plats besiktar du med någon annan tränare. Kom ihåg att nummerlappen ALLTID ska vara påsatt när man besiktar banan (men inte nödvändigtvis synlig).

Det finns olika sorters banbesiktning. Vilken besiktning som gäller för tävlingen offentliggörs vid lagledarmötet innan besiktningsstart och även i högtalarsystemet.

Has-besiktning: Man plogar/hasar några portar i taget, stannar och kollar.

Instick-besiktning: Man får INTE hasa inne i banan utan man åker in utifrån, stannar och kollar och backar sedan ut i samma spår.

Observera att man inte får köra banan, detta kan medföra diskning!

Tävlingsstart
Var på plats i god tid innan start så du hinner värma upp och ha koll på utrustningen. Tränare eller/och några föräldrar finns på plats uppe vid starten för att hjälpa åkarna hitta rätt, få på sig utrustningen, peppa med mera. Övriga brukar vara vid målområdet för att ta hand om åkarna när de gått i mål. Åkarna är indelade i pojkar/flickor och åldersgrupper. De yngsta tjejerna (8-9 år) startar först och sedan är det killarnas tur. Därefter flickor 10-11 och sedan grabbarna och så rullar det på.
Kom ihåg att detta oftast är allvar för ungarna men det får inte vara det för föräldrarna. Heja-rop nere vid målområdet alltså.
Efter sista tävlande gås portdomarprotokoll igenom, därefter följer protesttid för eventuella diskvalificeringar. Sedan är det prisutdelning i samma gruppordning som åken.

Till alla åkare, passa på och friåk så mycket som möjligt mellan/efter tävlingsåken. Det ger nyttiga erfarenheter att få känna så mycket som möjligt från andra backar.